Навчальна література

Інформаційна культура студента

 1. Хмельницький О.О. Інформаційна культура: підготовка кадрів до інформаційної роботи К.:КНТ, 2007.- 193 с.
 2. Хмельницький, О. О. Інформаційна культура підготовка кадрів до інформаційної роботи К. : КНТ, 2007. – 197, [3] с. http://udpu.o rg.ua/libraryfiles/42494 9.pdf
 3. уклад. Паршуков С.В      Інформаційна культура Умань, 2012.- 127 с
 4. Малишевський О.В. Пропедевтика інформаційної культури учнів основної школи Умань: ПП Жовтий, 2009,- 236 с.
 5. Пасмор Н.П. Бібліотечно- інформаційне забезпечення самостійної роботи студента К.: «Кондор», 2006. – 127 с.
 6. Пасмор, Н. П. Бібліотечно- інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів       К. : Кондор, 2007. – 112, [4] с. http://udpu.o rg.ua/libraryfiles/42512 l.pdf

Інформаційні системи 

 1. За ред. В.Ф.Ситника Основи інформаційних систем     К.: КНЕУ, 2001.-420с.
 2. уклад. Троян С.О. Інформаційні системи Умань, 2012,- 125 с-
 3. Томашевський В.М. Моделювання систем К.: Видавнича група BHV. 2005.-352 с.
 4. Катренко А.В.    Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації      Львів: Новий світ, 2003.-424 с.     12
 5. Рамський Ю.С.   Вивчення інформаційно- пошукових систем мережі інтернет           К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 59 с.
 6. Руденко В.Д. Бази даних в інформаційних системах  К.: Фенікс, 2010,- 235 с.
 7. Балик Н.Р. Бази даних MySQLТернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.- 158 с.
 8. Рамський Ю.С.   Проектування й опрацювання баз даних Тернопіль: Навчальна книга— Богдан, 2005.- 115 с.

Комп’ютерне моделювання  

 1. Теплицький І.О. Елементи комп’ютерного моделювання Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – 208 с.  1
 2. Дудик М.В. Хазіна С.А.  Моделювання фізичних явищ у комп’ютерних програмах Умань:АЛМІ, 2012.- 92с
 3. Дудик М.В. Моделювання фізичних явищ у комп’ютерних навчальних програмах  Умань: АЛМІ, 2008. – 92 с.
 4. Дудик М.В. Моделювання фізичних явищ у комп’ютерних навчальних програмах   Умань: АЛМІ, 2007. – 69 с.
 5. За ред. М.Г. Поповича    Електромеханічні системи та електропроводи      К.: Либідь, 2005.-680 с.
 6. Попович М.Г.   Теорія автоматичного керуванняК.: Либідь, 2007.-656 с.

ТЗН. НІТ та ТЗН

 1. Кол. авт.: П.К. Гороль, Р.С. Гуревич, Л.Л. Коношевський, О.В. Шестопалюк  Сучасні інформаційні засоби  К.: Освіта України, 2007,- 534 с.
 2. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання.  К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.
 3. Гороль П.К.  Методика використання технічних засобів навчання К.: Освіта України, 2007,- 256 с.
 4. Гуревич Р.С. Інформаційно- телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях К.: Освіта України, 2006,- 389 с.
 5. Стеценко В.П. Створення та підтримка персонального освітянського сайту Умань: Візаві, 2011.- 107 с.
 6. Морзе Н.В.  Основи інформаційно-комунікаційних технологій  К.: BHV, 2007,- 350 с.
 7. Сокол І.М. Технологія Веб 2.0: сайти, блоги, фотосервіси, карти знань К.: Шкільний світ, 2011,- 125 с.
 8. Лапінський В.В. Мультимедійна дошка К.: Шкільний світ, 2011,- 123 с.      Архітектура комп’ютера та його БПЗ
 1. Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. Архітектура комп’ютера. – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 264с.
 2. Операційні системи: навч.посібник / М.Ф.Бондаренко, О.Г.Качко. – Х.: Компанія СМІТ, 2008. – 432с.
 3. Шеховцов В.А. Операційні системи. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 576с.:іл
 4. Мельник А.О.     Архітектура комп’ютера                Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008.- 468 с:
 5. Дем’яненко В.     Комп’ютер. Апаратна частина: конфігурація, вибір             К.: Шкільний світ, 2009.- 124 с.
 6. Рябенький В.М.  Цифрова схемотехніка    Львів: Новий світ – 2000, 2011,- 736 с.
 7. Зелинский С.З.   Знциклопедия    X.; Бєлгород: Клубперсональногокомпьютера     СемейногоДосуга, 2011.-351 с.
 8. Зелинский С.З.   Знциклопедия персонального компьютера  X.; Бєлгород: Клуб СемейногоДосуга, 2010.- 351 с.
 9. Крейнак Д.  Персональный комп’ютер М.: АСТ-Астрель, 2004.-367 с.
 10. Леонтьев В.П.     Новейшая знциклопедия: персональный компьютер 2008  М.: ОЛМА Медиагрупп, 2008.-958 с.
 11. Пасічник О.В.     Веб-дизайн   Львів: Магнолія – 2006, 2010,- 518 с.

Інформатика та інформаційно- комунікаційні технології

 1. Дибкова Л.М.     Інформатика і комп’ютерна техніка К.: Академвидав, 2011,- 464 с.
 2. Селедзінський І.Ф., Василенко Я.П.    Основи Інформатики    Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2007. – 157 с.
 3. Войтюшенко Н.М.   Інформатика та комп’ютерна техніка    .К.: Академія, 2006. – 367с.
 4. Войтюшенко, Н. М.  Інформатика і комп’ютерна техніка   К. : Академія, 2006. – 367, [1] с.    http://udpu.o rg.ua/libraryfiles/42045 2.pdf
 5. Малишевський О.В., Колмакова В.О.Інформатика Умань: Візаві, 2011.- 201 с.
 6. Макарова М.В.  Інформатика та комп’ютерна техніка        Суми:Університетська книга, 2008,- 667 с.
 7. Наливайко Н.Я. Інформатика    К.: Центр учбової літератури, 2011 .-576 с.

Основи комп’ютерних мереж та систем

 1. Буров Є.В    Комп’ютерні мережі.   К.: Ліра-К, 2010.-262с
 2. Уклад. С.О. Троян      Комп’ютерні мережі, Інтернет    Умань: УДПУ, 2012.- 128 с.
 3. Зайченко Ю.П.   Комп’ютерні мережі   К.: Слово,2003.-256с
 4. Глинський Я.М. Інтернет: мережі, HTML і телекомунікації   Львів: СПД Глинський, 2009.- 238 с.
 5. Самсонов В.В.   Методи та засоби інтернет-технологій   Ужгород: Компанія СМІТ, 2008. – 262 с.
 6. Левченко О.М.   Основи Інтернету   К.: Видавнича група BHV, 2009,- 285 с.

Педагогіка

 1. Кузьмінський А.І.   Педагогіка   К.: Знання, 2007.-447 с.
 2. Фіцула М.М.    Педагогіка     Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008,- 230 с.
 3. Фіцула М.М.      Педагогіка    К.: Академвидав, 2009,- 559 с.
 4. Фіцула М.М.  Педагогіка Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.- 230 с.
 5. Зайченко І.В.      Педагогіка     К.: Освіта України, 2006.-528с.
 6. Волкова Н.П.      Педагогіка     К.: Академвидав, 2009.-615 с.
 7. Вишневський О. Теоретичні основи української педагогіки   К.: Знання, 2008,- 566 с.
 8. Вишневський 0. Теоретичні основи української педагогіки  Дрогобич: Коло, 2006.-566 с.
 9. ЯрошинськаО.О.  Загальні основи педагогікиУмань: ПП Жовтий, 2011,- 163 с.
 10. Косенко Ю.М.  Загальна педагогіка Маріуполь: Новий світ, 2008,- 277 с.
 11. Пальчевський С.С.  Педагогіка    К.: Каравела, 2007,- 575 с.
 12. Кузьмінський А.І.   Педагогіка у запитаннях і відповідях  К.: Знання, 2006.- 311 с.
 13. Омельяненко С.В  Педагогічна мудрість віків К.: Знання, 2009.-411 с.

Вища освіта України і Болонський процес      

 1. Стеценко Н.М. Вища освіта України і Болонський процес:посібник/укл.Н.М.Стеценко.- Умань: Видавничо-поліграфічний центр«Візаві», 2012. – 180с.

Математична логіка та теорія алгоритмів

 1. Прийма С.М. Математична логіка і теорія алгоритмів: Навчальний посібник – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД»,2010. – 196 с.
 2. Комп‘ютерна дискретна математика: Підручник/ М.Ф.Бондаренко, Н.В.Білоус, А.Г.Руткас. – Харків: «Компанія СМІТ», 2004. – 480 с.
 3. Міхайленко В.М., Федоренко Н.Д., Демченко В.В. Дискретна математика: Підручник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 319с. – Бібліогр.:с.318
 4. Дискретна математика: Підручник/ Ю.М.Бардачов, Н.А.Соколова, В.Є.Ходаков;За ред. В.Є.Ходакова.-2-е вид., переробл. і допов. – К.:Вища шк.,2007.-383с.:іл.
 5. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М.: МЦНМО, 2000. – 960с.,263 ил.
 6. Матвієнко М.П. Комп’ютерна логіка – К.: Видавництво Ліра-К, 2012. – 264с.
 7. Кужель О.В.    Елементи теорії множин і математичної логіки     К.: Радянська школа, 1977,- 157 с.
 8. Никольская И.Л.     Математическая логикаМ.: Высшая школа, 1981,- 127 с.
 9. Караванова Т.П.   Інформатика: Методи побудови алгоритмів та їх аналіз.  К.: Генеза, 2007,- 206 с.
 10. Столяр А.А.  Злементарное введение в математическуюлогику М.: Просвещение, 1965,- 162 с.

Адміністрування комп’ютерних мереж

 1. Рамський Ю.С.   Адміністрування комп’ютерних мереж і систем   Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2010.- 194 с.
 2. Гук М.   Локальные сети Novell    СПб.: Питер, 1996.- 288 с.
 3. Платт Д.С. Знайомство с Microsoft NET М.:Русскаяредакция, 2001.-218с
 4. Франклин К. VB. NET для разработчиковМ.; СПб.; К.: Вильямс, 2002.-266 с.

Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти

 1. Ярощук Л.Г.   Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти    К.: Слово, 2010,- 296 с.
 2. Крокер Л.    Введение в классическую и современнуютеориютестов    М.: Логос, 2010,- 667 с.
 3. Лукіна Т.  Моніторинг якості освіти. Теорія і практика  К.: Шкільний світ, 2006.- 126 с:
 4. Приходько В.М.   Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу   X.: Основа, 2007,- 143 с.
 5. Биков В.Ю.   Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням інтернет-технологійК.: Педагогічна думка, 2008.- 127 с.
 6. Островерхова Н.  Технології контрольно- аналітичної діяльності завуча К.: Шкільний світ, 2007,- 119 с.

Вибрані питання з інформатики та інформаційно- комунікаційні технології

 1. Дибкова JI.M.     Інформатика і комп’ютерна технікаК.: Академвидав, 2011,- 464 с.
 2. Кудрявцев Е.М. Компас -3D V8: наиболее полноеруководство: для Windows NT/2000 ХР    М.: ДМК Пресс, 2006,- 927 с.
 3. Бондаренко М.Ф.  Операційні системи X.: Компанія СМІТ, 2008.-432 с.
 4. Габрусєв В. Ю.  Основи операційних систем: Ядро, процес, потік  Тернопіль: Богдан, 2007.-94 с
 5. Глинський Я.М. Linux- практикум з інформатики Львів: СПД Глинський, 2004. – 243 с.
 6. Маккормик Д.    Секрети работы WINDOWS, WORD, EXCEL  X.; Бєлгород: Книжньїй клуб, 2008. -238 с.

Мови програмування

 1. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет: Мережі, НТМLі телекомунікації: Навч.посібник. Самовчитель. – 6-те вид., доп.таоновл. – Львів: ПСД Глинський, 2009. – 240 с.
 2. Рамський Ю.С., Іваськів І.С., Ніколаенко О.Ю. Вивчення Web-програмування в школі: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 200 с.
 3. Колмакова В.О., Хазіна С.А. Мови програмування. Змістовий модуль: Основи програмування в середовищі Delphi

Основи інформаційних технологій та ТЗН

 1. Основи інформатики. Посібник для студентів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с
 2. Дибкова Л.М. Інформатика та компютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів, – К.: «Академвидав», 2002. – 320 с.

Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології

 1. Основи інформатики. Посібник для студентів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.
 2. Информатика для юристов и экономистов./ Под ред. С.В.Симоновича. – СПб: Питер, 2007. – 688 с.
 3. Меняев М.Ф. Информатика и основы программирования. – М.: Омега–Л, 2006. – 458 с.
 4. Ветров С.И. Операционная система Microsoft Windows XP. – М.:СОЛОН-Р, 2002. – 560 с.

Інформатика

 1. Глинський Я.М., Анохін В.С., Ряжська В.А. Паскаль. TurboPaascal і Delphi. Навч. посіб.10-те вид.,без змін. – Львів: СПД Глинський, 2009. – 192 с.
 2. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. –  К.: Академія, 2007. – 416 с.
 3. Дудик М.В., Рамський Ю.С., Цибко Г.Ю. Основи програмування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізико-математичних та індустріально-педагогічних спеціальностей. – К.: Міленіум, 2005. – 168 с.
 4. Інформатика та комп’ютерна техніка За ред. М.Є. Рогози. –  К.: Академія, 2006. – 367 с.
 5. Інформатика: Комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/За ред. О.І.Пушкаря. – К.: Видавничий центр „Академія”,2002. – 704с.(Альма-матер)
 6. Литвин І.І., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика. – Львів: Новий світ, 2004.-304с.
 7. Малишевський О.В., Колмакова В.О. Інформатика. Змістові модулі : Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система. Операційні системи. Інформаційні технології опрацювання текстів, графіки, таблиць : навчально-методичний посібник для студентів педагогічних університетів. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2011. – 201 с
 8. Руденко В.Д. Бази даних в інформаційних системах. Навч. посібник для студентів педагогічних університетів К.: Фенікс, 2010. – 240с
 9. Следзінський І.Ф., Василенко Я.П. Основи інформатики. Посібник для студентів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 160 с.
 10. Теплицький І.О. Елементи комп’ютерного моделювання: Навчальний посібник. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – 208 с., іл.
 11. Томашевський В.М. Моделювання систем К.: Видавнича група ВНV. 2005. – 352 с.

Технічні засоби корекційного навчання

 1. Стеценко В.П.   Створення та підтримка персонального освітянського сайту     Умань: Візаві, 2011.- 107 с.
 2. Балик Н.Р. Технології ВЕБ 2.0 в освіті Тернопіль: Богдан, 2011,- 127 с.

 

 

 

 

 

 

26 Replies to “Навчальна література”

 1. Нейросетевое обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  взлом капчи Google, Яндекса, Facebook, VK, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других видов капчи,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Интересно – см. в Ютубе “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer20170721

 2. Революционное обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  обход captcha Гугла, Yandex, Фэйсбука, Vkontakte, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других видов капч,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Заинтересованы – ищите в Ютубе “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer20170721

 3. Принципиально новое обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  решение captcha Google, Яндекса, Фэйсбука, Vkontakte, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других видов капч,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Интересно – ищите в Ютубе “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer20170721

 4. Нейросетевое обновление “XRumer 16.0 + XEvil”:
  взлом captchas Гугла, Yandex, Facebook, ВКонтакте, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других типов captcha,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Заинтересованы? см. в Ютубе “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer20170721

 5. Революционное обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  автораспознавание капч Гугла, Яндекса, Фэйсбука, ВКонтакте, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других типов капч,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Заинтересованы? см. в YouTube “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer20170721

 6. Принципиально новое обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  решение captchas Google, Yandex, Facebook, Vkontakte, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других видов капч,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Интересно? см. в Ютубе “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer20170725

 7. Принципиально новое обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  автораспознавание captchas Google, Яндекса, Фэйсбука, Vkontakte, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других типов капчи,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Интересно? см. в YouTube “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer20170725

 8. Революционное обновление “XRumer 16.0 + XEvil”:
  распознавание captcha Google, Яндекса, Facebook, Vkontakte, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других видов капч,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Интересно – ищите в Ютубе “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer20170725

 9. Революционное обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  обход капч Гугла, Yandex, Фэйсбука, VK, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других видов капчи,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Заинтересованы? ищите в YouTube “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer20170725

 10. Революционное обновление “XRumer 16.0 + XEvil”:
  распознавание captcha Google, Яндекса, Facebook, VK, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других видов captcha,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Заинтересованы? см. в YouTube “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer20170725

 11. Нейросетевое обновление “XRumer 16.0 + XEvil”:
  распознавание капч Google, Yandex, Facebook, VK, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других видов капч,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Интересно? см. в Ютубе “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer201708

 12. Кому нужна скидка на тдску кейтаро keitarotds.ru
  – вот промо код R2U7-WFFY-GFAT
  Для тех, кто в танке – кейтаро нужен для упрощения работы и увеличения заработка в несколько раз.
  Допустим у вас есть свой сайт или страница в соц.сетях, где можно оставить ссылку, по которой будут переходить пользователи.
  Но чтобы выжать из всех переходов 100% прибыли, нужно каждой аудитории показывать свою страницу, например мобильных пользователей отправлять на одну страницу, дектоп на другую, пользователей из России на третью, из буржа на четвертую и т.д. Фильтров множество и настроить их можно за пять минут. Но самое главное, можно всех отправлять на одну ссылку, а кейтаро сам распределит кого куда по вашему желанию. Конверт возрастает в 2 раза. Пользуйтесь на здоровье!

 13. Революционное обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  распознавание капч Гугла, Яндекса, Фэйсбука, Vkontakte, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других типов капчи,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Интересно – ищите в Ютубе “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer201708

 14. Нейросетевое обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  обход капч Гугла, Yandex, Фэйсбука, VK, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других типов captcha,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Заинтересованы – см. в YouTube “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer201708

 15. Принципиально новое обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  взлом captcha Google, Yandex, Facebook, VK, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других типов captcha,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Заинтересованы? см. в YouTube “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer201708

 16. Революционное обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  решение captchas Google, Яндекса, Facebook, Vkontakte, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других типов captchas,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Заинтересованы? см. в YouTube “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer201708

 17. Нейросетевое обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  решение капчи Гугла, Яндекса, Фэйсбука, Vkontakte, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других типов captcha,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Интересно? ищите в YouTube “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer201708

 18. Революционное обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  распознавание captcha Гугла, Yandex, Фэйсбука, Vkontakte, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других видов captcha,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Заинтересованы – ищите в YouTube “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer201708

 19. Революционное обновление “XRumer 16.0 + XEvil”:
  обход captchas Гугла, Yandex, Фэйсбука, ВКонтакте, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других видов капчи,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Заинтересованы? см. в Ютубе “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer201708

 20. Принципиально новое обновление “XRumer 16.0 + XEvil”:
  решение captchas Гугла, Яндекса, Фэйсбука, VK, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других типов капч,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Заинтересованы – см. в YouTube “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer201708

 21. Принципиально новое обновление “XRumer 16.0 + XEvil”:
  взлом капч Гугла, Yandex, Фэйсбука, Vkontakte, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других типов captchas,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Заинтересованы – см. в YouTube “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer201708

 22. Нейросетевое обновление “XRumer 16.0 + XEvil”:
  обход captchas Google, Yandex, Фэйсбука, Vkontakte, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других видов captcha,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Интересно – ищите в Ютубе “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer201708c

 23. Принципиально новое обновление “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  автораспознавание капчи Гугла, Яндекса, Фэйсбука, ВКонтакте, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других типов captchas,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Интересно – ищите в Ютубе “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer201708c

 24. Принципиально новое обновление “XRumer 16.0 + XEvil”:
  автораспознавание captcha Гугла, Яндекса, Facebook, VK, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 8400 (!) других видов капчи,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Готовится абсолютно бесплатная демо-версия. Интересно? ищите в YouTube “XEvil: new OCR – captcha solver”

  XRumer201708c

 25. Кафедрою обговорювались зразки роздаткового матеріалу по використанню автентичних текстів для розвитку мовних та мовленнєвих навичок учнів, про впровадження  передового педагогічного досвіду на уроках англійської мови. Також була сформована творча група щодо реалізації роботи з упорядкування тематичних матеріалів краєзнавчого характеру на англійській мові за темою «Історія закладу» для використання на уроках з метою забезпечення соціокультурного компоненту.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься.