Дисципліни кафедри

 

1. Інформатика

2. Інформаційна культура студента

3. Адміністрування комп’ютерних мереж

4. Математична логіка і теорія алгоритмів

5. Архітектура комп’ютера та його базове програмне забезпечення

6. Технічні засоби навчання

7. Мови програмування

8. Комп’ютерне моделювання

9. Інформаційні системи

10. Методика навчання інформатики

11. Комп’ютерні мережі Інтернет та мультимедійні технології

12. Встановлення, конфігурування та адміністрування серверних операційних систем

13. Вибрані питання з інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

14. Основи педагогічних вимірювань

15. Протоколи та служби мережевої взаємодії, маршрутизація в мережах

16. Комп‘ютерні мережі Інтернет

17. Шкільний курс інформатики

18. Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання

19. Проектування, монтаж та діагностика комп’ютерних систем та монтаж

20. Нові інформаційні технології

21. Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології

22. Нові інформаційні технології навчання

23. Основи інформаційних технологій та технічні засоби навчання

24. Сучасні мережні технології

25. Методика професійного навчання (комп’ютерні технології)

26. Інформатика та ІКТ

27. Основи комп’ютерних мереж та систем

28. Надійність і захист комп’ютерних систем

29.Основи комп’ютерної мікроелектроніки

30. Програмування

31.Педагогічне прикладне програмне забезпечення

32. Інформатика і інформаційні технології

33. Інформаційно-комунікаційні засоби та технології навчання

34. Архітектура комп’ютера та конфігурація КС

35. Інформаційні технології в освіті

36. Вибрані питання комп’ютерної інженерії 

Добавить комментарий