Жалдак Мирослав Іванович

Посада   Професор
Наукові ступені і звання   Доктор педагогічних наук, професор, академік АПН
Дисципліни, які викладає    
В університеті працює    
Контакти
  (04744) 5-31-62

БІОГРАФІЯ

Народився 15 серпня 1937 року в с.Лазірки Полтавської області.

Освіта:
Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, механіко-математичний факультет в 1959 р.

Нагороди, почесні звання:
Ветеран праці (1987),
Відмінник народної освіти УРСР (1987),
Відмінник освіти СРСР (1989),
Заслужений діяч науки і техніки України (2000).

Науковий керівник Всеукраїнського науково-методичного семінару з проблем інформатизації навчального процесу, головний редактор збірника наукових праць ”Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання”, який видається за результатами роботи семінару, член редколегій журналів ”Комп’ютер в школі та сім’ї”, ”Математика в школі”, член редакційної ради газети ”Інформатика”, голова методичної комісії з інформатики при Науково-методичній раді Міністерства освіти і науки України.З 1987 р. по 2002 р. був головою журі обласних і республіканських олімпіад з інформатики, республіканських конкурсів Вчитель року з інформатики (2002 р., м. Херсон) та математики (2004 р., м. Біла Церква) , Брав участь у роботі Малої Академії наук (1998-2000 рр. голова журі).

Співавтор змісту і програм курсів ”Чисельні методи”, ”Основи інформатики”, ”Інформатика”, ”Математична логіка і теорія алгоритмів”, ”Обчислювальна практика для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів” (1992 р.), один із авторів концепції інформатизації освіти в Україні (1994 р.), концепції змісту наскрізної освіти з інформатики і обчислювальної техніки для всіх ланок освіти (1993 р.), проекту Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні з інформатики (1997 р.), Держаного стандарту загальної середньої освіти в Україні з інформатики (2003 р.), типової програми кандидатського іспиту із спеціальності 13.00.02 Теорія і методика навчання інформатики (1999 р.), Галузевих стандартів вищої освіти напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта. спеціальність 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти; Математика і фізика (2002 р.).

Основні публікації:

Опублікував біля 200 робіт, серед яких понад 50 книг і брошур. Основні з них:
1. Чисельні методи математики. -К. Вища школа. 1984. -206 с. (у співавторстві з Рамським Ю.С.).
2. Изучение языков программирования в школе. -К. Радянська школа. 1988. -272 с. (у співавторстві з Шкілем М.І., Морзе Н.В., Рамським Ю.С.).
3. Інформатика. Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів. -К. Вища школа. 1991. -320 с. (у співавторстві з Рамським Ю.С.).
4. Теорія ймовірностей і математична статистика з елементами інформаційної технології. Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів. -К. Вища школа. 1995. -352 с. (у співавторстві з Н.М. Кузьміною та С.Ю.Берлінською).
5. Комп’ютер на уроках математики. Посібник для вчителів. -К. Техніка. 1997. -304 с.
6. Інформатика-7. Навчальний посібник для учнів 7-го класу загальноосвітньої школи. -К. ДіаСофт. 2000 -208 с. (у співавторстві з Морзе Н.В.)
7. Елементи стохастики з комп’ютерною підтримкою. Посібник для вчителів. -К. Шкільний світ. 2002.- 120 с. (у співавторстві з Михаліним Г.О.).
8. Математика (алгебра і початки аналізу) з комп’ютерною підтримкою Київ.: МАУП, 2003. – 304 с.( у співавторстві з Грохольською А.В., Жильцовим О.Б).
9. Програмний комплекс GRAN Версія 1.0. Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 7937 (у співавторстві з Горошко Ю.В., Вітюком О.В.).
10. Математика з комп’ютером. Посібник для вчителів. – К. РНЦУ ДІНІТ, 2004 р. – 250 с. (у співавторстві з Ю.В. Горошком, Є.Ф. Вінниченком). 11. Комп’ютер на уроках геометрії. Посібник для вчителів. – К. РНЦУ ДІНІТ, 2004. – 172 с. (у співавторстві з Вітюком О.В.).

Добавить комментарий