Кафедра

Кафедра інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій функціонує в складі фізико-математичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Основним завданням кафедри є підготовка фахівців за напрямами підготовки, спеціальностями «Фізика», «Математика», «Інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», а також «Фізика» та «Математика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» на денній та заочній формах навчання. Крім цього, за викладачами кафедри закріплені дисципліни, які читаються на всіх факультетах університету.

Підготовка фахівців здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри, які забезпечують виконання навчального плану. Професорсько-викладацький склад кафедри становить 17 осіб:

– докторів наук, професорів – 2;

– кандидатів педагогічних наук, доцентів – 6;

– кандидатів педагогічних наук, викладач – 4;

– старших викладачів – 3;

– викладачів – 2.

До навчально-педагогічного процесу залучені також провідні вчені України: Жалдак Мирослав Іванович, доктор педагогічних наук, професор, академік АПН, заслужений діяч науки і техніки; Малежик Михайло Павлович, доктор фізико-математичних наук, професор; Рамський Юрій Савіянович, доктор педагогічних наук, професор.

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін як «Інформатика», «Мови програмування», «Методика навчання інформатики», «Комп’ютерне моделювання», «Математична логіка і теорія алгоритмів», «Адміністрування комп’ютерних мереж», «Архітектура комп’ютера та його базове програмне забезпечення», «Інформаційні системи», «Інформаційна культура студента», тощо.

Наукова робота кафедри виконується за проблемою «Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів».

Колектив кафедри постійно працює над підвищенням рівня професійної кваліфікації своїх працівників. На кафедрі діє розроблений перспективний план підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів, згідно з яким викладачі проходять стажування у провідних наукових установах та навчальних закладах України. Реалізація цих заходів дозволяє поліпшувати якісний склад викладачів кафедри та здійснювати підготовку фахівців на високому професійному рівні.

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (корпус №2).

Телефон: (04744) 4-02-74

E-mailk_informatiki_ikt@ukr.net

 

Добавить комментарий