Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.


Страниц: [1]
Автор Тема: Тематика курсових робіт
admin
Администратор
Сообщения: 20
Сообщение Тематика курсових робіт
 August 29, 2013, 09:03

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1. Навчання основ комп’ютерного моделювання засобами MS PowerPoint в шкільному курсі інформатики (ШКІ)
2. Використання середовища Macromedia Flash для комп’ютерного моделювання фізичних процесів
3. Навчання учнів старшої школи основ комп’ютерного моделювання засобами GRAN1
4. Навчання основ комп’ютерного моделювання засобами MS Excel в ШКІ
5. Навчання учнів старшої школи основ комп’ютерного моделювання засобами мови програмування Pascal
6. Навчання учнів старшої школи основ комп’ютерного моделювання засобами середовища ООП
7. Формування вмінь комп’ютерного моделювання учнів старшої школи під час гурткової роботи
8. Використання середовища 3ds Max для комп’ютерного моделювання фізичних процесів
9. Використання методу проектів при навчанні інформатики учнів старшої школи.
10. Розробка електронного підручника з інформатики засобами програми «eXe».
11. Аналіз методів та способів якісної оцінки освітніх сайтів.
12. Організація роботи освітнього форуму з інформатики.
13. Аналіз система навчання інформатики за рубежем.
14. Виховання національної свідомості учнів при вивченні інформатики.
15. Перспективи проблемного навчання при вивченні інформатики.
16. Організація дослідницької діяльності учнів на уроках інформатики.
17. Системи управління сайтом (CMS).
18. Форми організації групової роботи учнів на уроках інформатики.
19. Планування роботи вчителiв інформатики.
20. Гра як одна з форм організації навчання з інформатики.
21. Органзіація фізичних хвилинок на уроках інформатики.
22. Особливості культури і техніки мовлення учителя інформатики.
23. Використання демонстраційних прикладів під час вивчення мов програмування.
24. Інформаційна культура учнів.
25. Шляхи та методи удосконалення шкільного кабінету інформатики.
26. Аналіз становлення та перспектив розвитку шкільної інформатики.
27. Аналіз технології Smart Boart та її використання в навчальному процесі.
28. Розробка портфоліо вчителя інформатики.
29. Активізація пізнавальної діяльності учнів під час використання шкільного веб-сайту.
30. Проблеми створення та використання електронних засобів навчального призначення.
31. Педагогічний потенціал електронних засобів навчання.
32. Електронний підручник як засіб персоналізації навчання старшокласників.
33. Проблеми навчання інформатики у сільській школі.
34. Електронна енциклопедія як засіб актуалізації знань учнів з інформатики.
35. Формування критичного мислення учнів в процесі використання веб-ресурсів мережі Інтернет.
36. Формування пошукових вмінь учнів під час роботи у веб-просторі мережі Інтернет.
37. Використання веб-журналу для організації навчально-пізнавальної діяльності учня при вивченні інформатики.
38. Методи та способи ведення веб-журналу вчителя інформатики.
39. Освітній веб-форум як засіб формування суспільної свідомості особистості учня.
40. Вивчення історії інформатики учнями під час створення віртуального музею.
41. Технології запису та опрацювання звукових даних.
42. Технології опрацювання відеоданих комп’ютерними методами.
43. Мультимедійні технології: стан та перспективи розвитку.
44. Методична система навчання інформатики. Цілі навчання інформатики в середній загальноосвітній школі.
45. Становлення, особливості та перспективи розвитку шкільного курсу інформатики.
46. Стандарт шкільної освіти з інформатики. Етапи вивчення шкільного курсу інформатики: пропедевтичний, базовий і профільний.
47. Аналіз програм з інформатики. Особливості сучасної шкільної програми з інформатики.
48. Принципи навчання інформатики.
49. Методи навчання інформатики.
50. Засоби навчання інформатики.
51. Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері.
52. Функціональне призначення та обладнання шкільного кабінету інформатики
53. Урок з інформатики: специфіка, план, його основні складові.
54. Підготовка вчителя до уроку. Планування навчального процесу з курсу інформатики (тематичне й поурочне).
55. Організація позакласної роботи. Особливості організації і проведення позакласної роботи з ОІОТ (мета і зміст). Основні форми і методика проведення.
56. Гурткова робота. Додаткові та факультативні заняття. Олімпіади з інформатики і методика підготовки учнів до них. Підготовка учнів до конкурсу МАН.
57. Психолого-дидактичні основи навчання інформатики.
58. Аналіз помилок учнів з інформатики і шляхи їх попередження і усунення. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики
59. Методика формування поняття інформації.
60. Методика вивчення інформаційних процесів: уявлення про суть інформаційних процесів, про структуру і основні елементи інформаційних систем, функція зворотного зв’язку, процесах передачі інформації, лініях зв’язку, одиницях вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера.
61. Методика вивчення питань представлення інформації: мова як спосіб представлення інформації, двійкова система числення, особливості і переваги представлення інформації в двійковій системі, типи величин.
62. Методика формування навичок роботи з дисками та засобами захисту інформації.
63. Методика вивчення пристроїв комп’ютера: уявлення про функціональну організацію комп’ютера і загальні принципи роботи його основних пристроїв і периферії, принцип автоматичного виконання програм, основні компоненти програмного забезпечення комп’ютера.
64. Методика вивчення операційної системи.
65. Методика вивчення інформаційних технологій: використання текстового і графічного редакторів, електронних таблиць, СУД, пакетів прикладних програм, технологія розв’язування задач на комп’ютері, телекомунікації, комп’ютерних мереж, електронної пошти, мультимедіа технології
66. Програмне забезпечення з курсу ОІОТ. Склад і призначення навчального програмного забезпечення з курсу інформатики. Нові інформаційні технології навчання.
67. Педагогічні програмні засоби, їх класифікація. Основні вимоги до ППЗ. Оцінка якості ППЗ.
68. Методика вивчення основ алгоритмізації. Ідеї і методи структурного програмування в шкільному курсі інформатики. Метод послідовного уточнення алгоритму і методика навчання учнів в побудові цим методом алгоритмів.
69. Методика навчання учнів загальних методів розв’язування задач з інформатики.
70. Методика вивчення мов програмування. Методика навчання учнів елементів логіки. Методика навчання учнів візуальних мов навчання.
71. Методика вивчення комп’ютерних мереж. Призначення локальної комп’ютерної мережі (ЛКМ) у шкільному кабінеті інформатики. Використання ЛКМ при вивченні інформатики.
72. Методика вивчення глобальної мережі Internet. Принципи побудови Internet.
73. Методика вивчення ресурсів Internet.
74. Використання Internet у шкільній лабораторії інформатики.
75. WWW-послуга. Адресація у Internet. Методика вивчення програми MS Internet Explorer.
76. Методика вивчення послуг Internet.
77. Організація пошуку інформації в Internet. Його значення у навчальному процесі.
78. Методика вивчення мови HTML.
79. Активізація пізнавальної діяльності учнів старших класів на уроках інформатики

Страниц: [1]


Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.33.3 ; Страница загружена за 0.168 секунд.