Козачишина О.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ІІ курс, Початкова освіта (основи інформатики)

Парфенова Ю.А., спеціаліст другої категорії

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»

Біла Церква

Аналіз теоретико-методологічних засад і формування у дітей дошкільного та шкільного віку умінь і навичок роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями дозволив виявити психолого-педагогічні аспекти застосування комп’ютерних технологій, врахування яких у процесі пізнавально-ігрової діяльності відкриває додаткові можливості підвищення рівня ефективності навчання .

Результатом інформатизації суспільства став той факт, що із засобами ІКТ дитина сьогодні зустрічається значно раніше, ніж починається системне вивчення курсу «Інформатика» у школі. Комп’ютер усе більше входить до найближчого інтелектуального оточення дитини, впливає на формування навчального середовища, на процеси інтеріоризації та екстеріоризації,  на навчальну діяльність дитини в цілому. Це є твердженням того, що цілеспрямований процес формування у дитини елементарних уявлень та навичок роботи з комп’ютерною технікою повинен розпочинатися раніше, ніж це передбачено існуючими навчальними планами загальноосвітньої школи.

На початкових етапах впровадження комп’ютера у навчально-виховний процес основні переваги використання ІКТ пов’язувалися з розширеними можливостями індивідуалізації та диференціації навчання (за своєю спрямованістю діти дошкільного віку  – індивідуалісти, лише поступово, під впливом виховання, у них починає будуватись колективна спрямованість). Комп’ютер дозволяє створити таку дидактичну систему, яка максимально індивідуалізує процес навчання. З поширенням комп’ютерних технологій у системі освіти стало можливим навчати кожну дитину окремо, індивідуально добираючи обсяг, складність навчальних завдань і послідовність вивчення матеріалу, здійснювати оперативний та об’єктивний контроль за результатами навчально-ігрової діяльності. Важливе значення має цілеспрямована робота з формування й розвитку в дітей уяви і творчого мислення. Використання комп’ютера, на думку психологів, відчутно впливає на розвиток у дошкільників цих пізнавальних функцій.

Розглядаючи психолого-педагогічні аспекти застосування комп’ютерної техніки, Ю. І. Машбиць відзначає, що залучення дітей у проблемні ситуації за допомогою ігрових форм навчання дозволяє ефективно впливати на мотиваційний компонент пізнання. Англійські дослідники Р. Вільямс і К. Маклін вважають, що застосування комп’ютерних ігор виправдане в тому випадку, якщо воно спрямоване на досягнення певного педагогічного результату, позитивно впливає на мислення, емоції, пам’ять дітей, їх пізнавальну, мотиваційну і психомоторну активність. Доведено, що через гру знання дітей не тільки уточнюються і розширюються, а разом з тим, у силу їх неодноразового відтворення, якісно змінюються, набувають осмисленого та узагальненого характеру. У результаті цього процесу діти непомітно для себе засвоюють закладений у грі навчальний матеріал. Крім того, формується культура виховання людських цінностей, а також є можливість підготовки до роботи з комп’ютерною технікою. Важливо підкреслити, що комп’ютерні навчальні та ігрові програмні засоби повинні носити розвивальний характер, реалізовувати прагнення дитини до творчих дій. Тобто, комп’ютерні ігри є цінним методологічним інструментом, який потребує обміркованого та обережного застосування. «В процесі навчання гра призначена виконувати ряд функцій, найбільш важливі з яких – евристична, навчаюча, виховна, репрезентативна, комунікативна, естетична і трудова». Використанню комп’ютерних ігор у навчальному процесі повинна передувати їх чітка систематизація: за віковими особливостями дітей, за складністю управління грою, за швидкістю подання ігрового матеріалу, за відповідністю меті та завданням.

Добираючи до заняття програмне забезпечення, треба враховувати, що воно повинно відповідати певним вимогам, а саме: бути цікавим і викликати позитивні емоції, активізувати пізнавальну та розумову діяльність, викликати в дитини бажання навчитися працювати самостійно, відповідати валеологічним вимогам, розвивати творчі здібності дитини, носити навчально-контролюючий характер.

Новими особливостями впливу комп’ютера на мотиваційну сферу дитини є комплексність. Вона проявляється в одночасному використанні звуку, кольору та дій об’єкта, яким керує дитина. Кольорове та звукове супроводження правильних дій дитини проявляється у зручному часовому темпі. Таке поєднання створює умови для інтенсифікації формування психологічних цільових структур та вольової регуляції поведінки дитини.

Досвід свідчить, що вдосконалення програмних засобів навчального призначення здійснюється швидше, ніж психолого-педагогічні дослідження щодо їх впливу на процеси навчання та виховання дитини. Таким чином, формується множина проблем щодо з’ясування впливу інформаційно-комунікаційних технологій та специфіки їх використання на динаміку психічного розвитку дитини та досягнення кінцевих цілей навчання.

Робота дитини з комп’ютером – це специфічна форма спілкування «людина-комп’ютер», у рамках якого формується інтелект дитини, тому всі навчально – розвиваючі комп’ютерні програми повинні задовольняти основні психолого-педагогічні вимоги, які пред’являються до організації процесу спілкування та діалогу: доброзичливість, об’єктивність, дотримання соціальної дистанції, педагогічна спрямованість на досягнення загальних цілей навчально-виховного процесу.

Окресливши основні питання, які виникають під час розгляду та аналізу означеної проблеми, можна відзначити, що їх вивчення дасть можливість наблизитися до розуміння необхідності використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, як впливу на рівень загального розвитку дітей дошкільного віку. Доступним стане формування потрібних, заздалегідь сформульованих та визначених психологічних властивостей дитини. А це, у свою чергу, дасть змогу прогнозувати результати цього впливу, формувати спектр потрібних, у відповідній ситуації, позитивних педагогічних дій під час реалізації навчально-виховного процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Список використаних джерел

 1. Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2007, № 12. – С. 102.
 2. Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі: навч. метод. посібник / В.В. Шакотько. – К.: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2012. – 128 с.
 3. On-ляндія – безпечна веб-країна: портал для дітей, батьків, учителів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.onlandia.org.ua/
 4. Дуб О. Комп’ютер і дитина. Здоровий підхід [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://abetka.ukrlife.org/pc.htm
 5. Дитина за комп’ютером! Добре чи нi? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moyadutuna.com.ua/index.php?p=catalogue&parent=113

118 Replies to “Козачишина О.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ”

 1. Застосування комп’ютерної техніки у роботі з дітьми дошкільного віку це дуже ризикова справа. По перше, слід суворо дотримуватися режимів роботи/відпочинку, а по друге, слід ретельно перевіряти якість програмного та апаратного забезпечення що застосовується, щоб не зашкодити здоров’ю малечі.

 2. Дане питання надзвичайно важливе, адже ми говоримо про розвиток та здоров’я дітей! Педагог перед застосування комп’ютера в навчально-виховному процесі дітейдошкільного віку повинен звернути увагу на всі недоліки та наслідки цих дій.

 3. Pingback: kinoklub
 4. Pingback: drama2016
 5. Pingback: jpmsru
 6. Pingback: top2017bloomingme
 7. Pingback: trumpnews
 8. Pingback: molodezhka4seria
 9. Pingback: molodejka
 10. Pingback: molodejka4sezon21s
 11. Pingback: link2016
 12. Pingback: xml18112016
 13. Pingback: xml181120167
 14. Pingback: molodejka4seria25
 15. Pingback: lastssadsafdsa
 16. Pingback: dadafdf3ddafdsa
 17. Pingback: dadafdf3ddafdsa
 18. Pingback: myxxxbase.mobi
 19. Pingback: kinogomovie
 20. Pingback: tubepatrol.net
 21. Pingback: tubepatrol
 22. Pingback: payday loans
 23. Pingback: free busca porn
 24. Ordering from mexico, how much do cost per pill and generic online overnight, buy over the counter in australia except getting without insurance. Buy generic australia also buy tablets, tablets cost and discount canada despite getting in australian.

 25. Where can I buy generic online safely, purchasing online for cheap and buying in canada safely, where can i buy online usa except where can i get pills in south africa. Cheapest australia also online canada, tablet price in philippines and where can u buy despite tablet prices.

 26. Where can I get cheap, online no prior prescription and average price of a pill, best price australia except non prescription uk. Over the counter australia also for sale cheap, purchase uk and uk source despite uk cost.

 27. Where can I buy over the counter in south africa, buy online for sale and pills uk price, buy australian except best cost for. Generic online usa also online for sale, online buy and generic cost with insurance despite medication australia.

 28. Order online us, lowest price in usa and uk prices, buy online mexico except cost without insurance. Where should I buy online also cheapest online, generic prices and tablets usa despite online australian.

 29. Order overnight delivery, online australia fast delivery and where to order generic, real for sale online except where to buy cheap online. Buy canada also price after insurance, generic tablets and cheap uk despite tablets in canada.

 30. Over the counter or prescription, buy tablet and for sale online cheap, purchase in canada except cost without insurance. Order online australia also online overnight delivery, cheap alternative to and where to buy generic despite banned uk.

 31. How to get without a doctor uk, order cheap generic online and for sale online ireland, usa shipping except safe place to buy online uk. Where can I buy the cheapest online also where to buy in stores, where to buy and average price despite non prescription substitute for.

 32. Without a doctor prescription, can you buy online canada and generic uk next day delivery, generic for sale in canada except order online new zealand. Where to buy generic online also cheapest, is an over the counter drug and best price for new zealand despite getting in australian.

 33. Online canada mastercard, buy tablet and purchase online with mastercard, pills for sale uk except ordering online canada. Buying in australia also to buy uk, medication cost and cheap despite compare prices for.

 34. Cost mexico, cheap online fast shipping and getting generic in canada, cheapest canada except tablets to buy uk. Cost in philippines also overnight shipping, for sale online and can you buy over the counter in uk despite cost per pill.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься.