Оновлення стендів кафедри

На кафедрі інформатики та ІКТ проводяться роботи щодо оновлення кафедральних стендів. Інженер−програміст Петренко Анатолій працює над їх дизайном та вносить всі корективи, які пропонуються викладачами кафедри.

Викладачі активно обговорюють питання інформаційного наповнення та оформлення стендів, висувають свої пропозиції з приводу їх структури та змісту.

Було вирішено розробити 4 стенди, які стосуються історії розвитку кафедри як структурної одиниці факультету, штату кафедри (з фотографіями викладачів та короткою інформацією про них), наукової та навчально-методичної роботи.

Зокрема, цікавою була пропозиція Паршукова Сергія Васильовича об’єднати та подати на одному стенді наукову роботу викладачів та студентів і відобразити статистичні дані у вигляді діаграми, а також пропозиція Трояна Сергія Олександровича щодо відображення профорієнтаційної роботи кафедри.

Важливою історичною подією для кафедри є ліцензування напряму підготовки 6.040302 Інформатика та набір студентів на цей напрям, тому викладачі підтримали думку Ткачук Галини Володимирівни розмістити цей матеріал на стенді, що стосується історії кафедри.

Comments are closed.